چند نکته مهم در انجام پرس سینه هالتر

فواید پرس سینه هالتر
پرس سینه یکی از بهترین تمرینات سینه برای افزایش قدرت بالاتنه است. این قدرت و قدرت بالاتنه به انجام فعالیت های روزانه مانند هل دادن کالسکه ها، چرخ دستی های خرید و درهای سنگین کمک می کند. همچنین برای ورزش هایی مانند شنا، تنیس و بیسبال مفید است.از دیگر مزایای تمرینات قدرتی می توان به افزایش سطح آمادگ ...