دستگاه پل باسن
پل سرینی، حرکتی است که باید آن را با دستگاه پل باسن گروه صنعتی ورزشی الموت امتحان کنید. پل سرینی برای درگیری عضلات سرینی به تنهایی عالی است و رشد و پرورش عالی عضله را ارتقا می دهد.در اکثر باشگاهها این حرکت به وسیله نیمکت صاف و هالتر یا نیمکت و اسمیت انجام می شود ولی پیشنهاد ما برای انجام ایمن تر و ...
کربوهیدرات ها
کربوهیدرات ها همان قند،نشاسته و فیبر موجود در میوه ها،حبوبات،سبزیجات و لبنیات هستند.کربوهیدارت ها منیع اصلی انرژی بدن شناخته میشوند.کربوهیدرات ها در دو گروه ساده و پیچیده طبقه بندی میشوند،تفاوت این دو گروه در ساختار آن ها میباشد و اینکه با چه سرعتی جذب یا هضم آن انجام میشود.در کربوهیدرات ساده قدرت ...
کتل بل
گیرای روسی (ги́ря، جمع ги́ри giri) یک نوع وزن فلزی بود که عمدتاً برای وزن کردن محصولات در قرن هجدهم استفاده می شد. استفاده از چنین وزنه هایی توسط افراد قدرتمند در سیرک برای تقویت قدرت بدنی در قرن 19 آغاز شد.                 &nbs ...