بدنسازی و فیتنس در زنان
گاهی ندانسته ورزش کردن و عدم شناخت کافی از ورزشی که انجام می‌گیرد، منجر می‌شود به هدف مورد نظر خود نرسند. در این مقاله به بررسی تعاریف و تفاوت‌های دو ورزش بدنسازی و فیتنس در زنان پرداخته‌ایم. تفاوت بدنسازی و فیتنس افرادي كه به رشته هاي مختلف وارد مي شوند داراي شرايط مت ...