گروه خبري : آخرین اخبار
تاريخ انتشار : 1401/03/21 - 16:12
كد :73

تمرینات بدنسازی مؤثر برای تقویت عضلات شکم

تمرینات مؤثر برای تقویت عضلات شکمی باید شامل تمریناتی باشد که کلیه بخش های میانی بدن را در بر گیرند. برای عضلات قسمت بالایی شکم؛ تمرینات کرانچ یا دراز نشست، برای عضلات قسمت پایینی شکم؛ تمرینات بالابردن پاها مثل زانو بالا یا کرانچ معکوس و برای پهلوها تمرینات چرخش بالاتنه، کرانچ مایل یا خم شدن به پهلو اجرا می شود.

عضله دندانه ای قدامی Serratus Anterior، بخشی از دیواره کناری قفه سینه را تشکیل می دهد. این عضله از لبه داخلی سطح قدامی استخوان کتف شروع شده و به طرف جلو و طرفین دیواره قفسه سینه رفته و به هشت دنده بالایی متصل می شود. لبه دندانه ای شکل این عضله از زیر لبه خارجی عضله سینه ای بیرون آمده و مانند انگشتان دست به عضله مایل خارجی چنگ می اندازد. عضله دندانه ای قدامی، کتف را به جلو می کشد (پرو تراکشن) و باعث ثبات استخوان کتف روی دیواره قفسه سینه می شود. هرگاه عضلات سینه ای بزرگ و پشتی بزرگ منقبض می شوند، این عضله نقش کمکی ضروری خواهد داشت. همچنین زمانی که عضلات مایل شکمی درگیر تمرین بدنسازی هستند، عضله دندانه ای قدامی نیز تحت تأثیر تمرین قرار می گیرد.

تمرینات بدنسازی مؤثر برای تقویت عضلات شکم

 

عضلات شکم

دیواره شکم را می توان به دو بخش آناتومیکی جداگانه تقسیم کرد که هر کدام عملکرد متفاوتی دارند.

تمرینات بدنسازی مؤثر برای تقویت عضلات شکم

عضلات دیواره جلویی شکم

دیواره جلویی شکم از عضله ای به نام راست شکمی یا Rectus Abdominis (که همچنین عضله ABS نیز نامیده می شود) تشکیل شده است. این عضله از لبه پایینی دنده های قفسه سینه و استخوان جناغ آغاز شده و به طور عمودی به طرف پایین آمده و به استخوان عانه (شرمگاهی) متصل می شود. هر دو عضله راست شکمی (در هر طرف یک عضله) توسط غلافی الیافی پوشانده شده اند. یک نوار وتری مرکزی طویل به نام خط سفید که از بالا تا پایین شکم کشیده شده است، از بهم رسیدن و جوش خوردن این دو عضله راست شکمی به وجود می آید.
این غلاف الیافی روی عضلات (Linea Alba)، ظاهری شش تکه دارد. عضلات راست شکمی سبب خم شدن تنه، خم شدن بالاتنه به جلو و به طرف پاها می شوند. شروع حرکت از بخش بالایی عضلات راست شکمی موجب کشیده شدن قفسه سینه به پایین و لگن می شود و اگر آغاز حرکت از بخش پایینی این عضلات باشد باعث بالا کشیدن لگن به سمت سینه می شود.

عضلات دیواره کناری شکم

دیواره کناری شکم شامل سه لایه عضله است. عضله مایل خارجی External Abdominal Oblique که در بخش خارجی شکم قابل مشاهده است و از آخرین دنده های قفسه سینه به صورت مایل به پایین به استخوان لگن متصل می شود. لایه میانی عضله مایل داخلی Internal Abdominal Oblique است که از استخوان لگن به طور مایل به بالا و به دنده ها اتصال می یابد. این عضله در زیر عضله مایل خارجی قرار گرفته و تارهای هر دو عضله تحت یک زاویه نود درجه از روی هم عبور می کنند. (الیاف آن در جهت مخالف عضله مایل خارجی سیر می کنند) داخلی ترین لایه عرضی شکمی Transverse Abdominalis است که به صورت افقی در عرض دیواره ی شکم قرار دارد. انقباض یک طرفه عضلات شکمی موجب خم شدن تنه به پهلو می‌شود. انقباض همزمان عضلات مایل شکمی در هر دو طرف به عضله راست شکمی، در خم کردن تنه به جلو کمک کرده و اگر این کار با برداشتن وزنه هم همراه باشد، سبب برجستگی عضلات دیواره شکمی می شود.

دستگاه بدنسازی