فروشگاه

دمبل گرد رنگی

دمبل گرد رنگی 5 کیلویی

مقایسه
قيمت 320,000 تومان
نیمکت-متحرک

نیمکت متحرک sg-2

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
نیمکت سر شانه

نیمکت سرشانه c-1

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
میز شکم

میز شکم کرانچ e-5

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
میز پرس تخت

میز پرس تخت a-1

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
عضلات باسن

عضلات باسن f-3

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
اسکات

سی سی اسکات f-19

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
سر شانه

سرشانه وزنه آزاد c-5

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
زیر بغل

زیربغل یتس b-11

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
تی بار

تی بار خوابیده b-12

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
پل باسن

پل باسن

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
پرس

پرس بالاسینه وزنه آزاد a-10

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
پرس مکانیک

پرس بالاسینه مکانیک a-7

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
h

اچ تک کوتاه b-9

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
هاگ پا

هاگ پا f-8

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
قفسه فلای آرمانی

قفسه فلای آرمانی g-8

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
صلیب اورکراس

صلیب اورکراس g-6

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
زیر بغل

دستگاه زیر بغل عمود

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
دستگاه قایقی

دستگاه قایقی b-4

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
دستگاه پرس سینه همگرا

دستگاه پرس سینه همگرا a-14

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
خیاطه

خیاطه پا آرمانی f-2

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
جلوبازو

جلوبازو لاری d-3

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
پرس پا

پرس پا f-9

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
پرس بالا سینه

پرس بالاسینه سیمکش a-15

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
اسمیت کمکدار

اسمیت کمکدار g-12

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
میز فیله کمر 45 درجه

میز فیله کمر 45 درجه

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
صفحه هالتر فرمانی

صفحه هالتر فرمانی 5 کیلویی

مقایسه
قيمت 300,000 تومان
10

دمبل شش گوش 5 کیلویی

مقایسه
قيمت 310,000 تومان
16344744187722.jpg

پاوربال

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
16344744187723.jpg

هالتر 2 متری آستین دار

مقایسه
قيمت 840,000 تومان
پایه اسکات متغیر

پایه اسکات متغیر

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
استند دمبل هرمی

استند دمبل هرمی تک لاین

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
16344744187723.jpg

هالتر 180 سانتی آستین دار

مقایسه
قيمت 700,000 تومان
16344744187721.jpg

دستگاه جلوران استرانگ

مقایسه
جهت دريافت قيمت تماس بگيريد
16344744187726.jpg

دستگاه چهل کاره الموت

مقایسه
قيمت 21,800,000 تومان